In januari 2015 is een klein team van vijf personen (onder wie Henk Brouwer) naar Doumandzou afgereisd om de lagere school aldaar op te knappen. Deze school was in 1965 door Peace Corps vrijwilligers gebouwd en verkeerde in een ernstig verwaarloosde staat. Na vijf weken was vrijwel al het rottende hout vervangen, nieuwe raamopeningen gemetseld, de binnen- en buitenboel opnieuw geschilderd en de lokalen voorzien van deuren met slot en een nieuw schoolbord. Bovendien was een begin gemaakt om ook de huizen voor de onderwijzers weer voor bewoning geschikt te maken. Dit alles niet zonder de inzet van enkele betaalde lokale vaklui en de vrijwillige inzet van meerdere dorpelingen! Bij de inauguratieplechtigheid, in aanwezigheid van de Amerikaanse ambassadeur in Gabon, werd een plaquette onthuld met onder andere een vermelding van het Woerdense Burgercomité voor Ontwikkelingssamenwerking als belangrijke donateur.

Tijdens de werkzaamheden in Doumandzou werd het ontbreken van een goede en veilige toiletvoorziening voor leerlingen zowel als leerkrachten bij de opgeknapte school, als een urgent probleem ervaren.

In maart 2016 vertrok een ploeg van 14 ex-vrijwilligers naar Sam, een naburig dorp in dezelfde provincie Woleu-Ntem in Gabon. Ook deze keer werd er opnieuw een school volledig vernieuwd (compleet nieuw dak, gemetselde muren, een latrine en een nieuwe verflaag) en werd er in de bovengenoemde school met de enthousiaste hulp van de leerlingen een wereldkaart op een muur geverfd.

In maart 2018 staat weer een driedelig project op stapel: in de opgeknapte school in Sam wordt een wereldkaart geschilderd, en bij beide lagere scholen in Sam zal een dubbele latrine worden gebouwd. Daarnaast zullen teamleden meewerken aan de distributie van geïmpregneerde muskietennetten (klamboes) in Sam, Doumandzou en de dorpen in de omgeving daarvan. Dat laatste zal in samenwerking met het Gabonese Ministerie van Volksgezondheid worden uitgevoerd.

Wereldkaart Doumandzou tnDoumandzou school na tnPlaquette Doumandzou tn 16 Latrines tn 24 Klamboes tn 25 Klamboes tn 34 Map tn

Gabon – Encore de la Paix – Abam Eba 2019

Foto1Het Woerdense Burgercomité gemeentelijke  Ontwikkelingssamenwerking heeft in 2015, 2018 en 2019 met een genereuze gift bijgedragen aan het werk en het succes van Encore de la Paix, waarbij het voor het Burgercomité voorwaarde was dat ik, als inwoner van Woerden, zij-aan-zij meewerkte met de Amerikaanse en Gabonese vrijwilligers. Mijn binding met Gabon is een verblijf van 2 jaar in 1982-1984 als associate expert-geoloog op een UN project in Gabon.

Net als in de voorgaande drie jaar heeft Encore de la Paix ook voor 2019 een missie gepland naar Gabon. Dit jaar is er, anders dan in 2015, 2016 en 2018, een tweetraps raket georganiseerd met in maart een eerste team naar Abam Eba, en daarna in juli/augustus een tweede team naar hetzelfde dorp. De planning was om in maart een 400-tal geïmpregneerde muskietennetten te distribueren in de omgeving van Abam Eba en een apart klaslokaal te bouwen voor de kleuters. In juli/augustus zullen er in Abam Eba aanvullende opknapwerkzaamheden aan de lagere school plaatsvinden, de distributie van muskietennetten in Abam Eba zelf en het schilderen van een politieke wereldkaart in  één van de klaslokalen van de lagere school.

Na de werkzaamheden van de afgelopen jaren in Doumandzou en Sam, heeft de aandacht van Encore de la Paix zich verplaatst naar Abam Eba, een verzameling dorpjes zo’n 100 kilometer naar het noorden, in dezelfde provincie Woleu-Ntem, vlak bij Equatoriaal Guinee. Abam Eba betekent in de lokale Fang-taal “dorp van de clan Eba”.

Ik ben samen met John Dickson, Charlie Morrison en Doug Spatz, allen oud-Peace Corps vrijwilligers, vanaf 28 februari in Gabon werkzaam geweest aan het eerste deel van de 2019 missie van Encore de la Paix. Voor de distributie van de muskietennetten werden we geassisteerd door een team van 4 personen van het Ministère de la Santé, die vielen onder het programma PNLP (Programme Nationale de la Lutte contre le Paludisme, nationaal programma in de strijd tegen malaria). Tegelijkertijd werd er in Abam Eba een team geformeerd van lokale vrijwilligers, die de bouw van het klaslokaal voor hun rekening zouden nemen.

Foto3Van 5 tot en met 11 maart heb ik samen met Charlie en het PNLP team de distributie van de muskietennetten voor onze rekening genomen, wat inhield dat we langs de huizen in de verschillende dorpen rondom Abam Eba gingen om te noteren wie er in aanmerking kwamen voor een klamboe. Als regel was er voor elke 2 kinderen onder de 6 een klamboe, voor de zwangere vrouwen en de bewoners boven de 60 jaar oud eveneens. Na deze “porte-a-porte” konden de bewoners met de uitgereikte vouchers naar een centrale lek in het dorp waar de “sensibilisation” omtrent malaria zou plaatsvinden. Uitleg over de oorzaak van malaria, hoe dit kan worden voorkomen en hoe men zich kan beschermen tegen malaria. Gebruiksuitleg van de klamboes en het uitreiken van de netten waren de afsluitende onderdelen. Tegelijkertijd werden personen die malaria-verschijnselen vertoonden via een bloedmonster getest op malaria, en kon direct worden begonnen met het behandelen van de zieke. Zo’n 70 % van de geteste zieken bleek inderdaad malaria te hebben, er zijn in totaal 53 personen getest.

Vanaf 5 maart hebben John en Doug, samen met het team onder leiding van een opzichter gewerkt aan het weghalen van de oude kleuterklas (“classe pré-scolaire”), het storten van de fundering voor het nieuwe lokaal en het opbouwen van de wanden en dak ervan. Na het klamboe- project ben ik gestart met het helpen bij de activiteiten rondom het kleuterlokaal. Dat hield onder andere in: zand of grind in de achterbak van de pick-up scheppen, het zand/grind er weer uit scheppen, emmers met cement-specie doorgeven voor het storten van beton, opruimen, spijkers uit gebruikte planken halen en ze weer rechtslaan (de spijkers), sjouwen met betonblokken en planken en tussendoor foto’s maken van de diverse activiteiten.

Foto6Het oude klaslokaal was volledig bekleed met golfplaten, en die zouden hergebruikt worden voor het dak van het nieuwe lokaal. Dat betekende dus het schrobben en schoonspoelen van een flink aantal golfplaten in een riviertje in de buurt of vlak voor de school en het op maat zagen en knippen van een klein aantal van de golfplaten. Alle activiteiten vonden plaats tijdens de lesuren van de 2 overgebleven klassen van de lagere school (het derde lokaal was ons voorraadhok/kantoor/gereedschapskast), dus er was voor en na school en tijdens de pauzes enorme belangstelling van de leerlingen, die ook nog eens graag op de foto wilden……

Op woensdag  27 maart zijn we als team van Encore de la Paix weer teruggereisd naar Libreville, terwijl er nog een kleine hoeveelheid werk gedaan moest worden aan de kleuterklas. De opzichter en zijn team hebben de volgende 3 dagen gewerkt aan het storten van de betonvloer, het afstrijken en verfraaien van de beton-kolommen en het plaatsen van de deur met deurpost, zodat de lerares de kleuters de volgende maandag met een voorlopig schoolbord en stoeltjes kon ontvangen in een lokaal met een stevige vloer, wanden en een deur met een slot.

Bij de planning voor het juli/augustus team komt in ieder geval het verven van de binnen-en buitenwanden van het kleuterlokaal en het permanent bevestigen van een nieuw schoolbord, wat oorspronkelijk voor de maand maart was gepland. Het geld van onze sponsoren is besteed aan de aankoop van zand, grind, cement, gezaagde planken en balken, spijkers en allerlei gereedschap, plus betaling van de lokale vrijwilligers en de opzichter.

Henk Brouwer

Foto2Foto4Foto5

Deel dit artikel: