Na de gemeentelijke herindeling van Harmelen en Woerden kwamen we in contact met de stichting Ezaka, die op Madagaskar een groot project ondersteunt. Zij ondersteunen op allerlei gebieden (veel activiteiten op onderwijs- en agrarisch gebied) een dorpsgemeenschap. Binnen onze mogelijkheden ondersteunen wij vooral veel onderwijsactiviteiten, soms eenvoudig door schriften e.d. te betalen, soms grootschaliger met computers. Ook deze worden door zonne-energie bediend, zodat de aanschaf duurder is dan normaal.

Deel dit artikel: