Toen het Burgercomité in 1986 werd opgericht, was het vanzelfsprekend dat regelmatig contact met het zustercomité bij onze werkzaamheden zou behoren. In die eerste jaren bezochten we elkaar zeker twee keer per jaar. Er moesten immers twee comités worden opgericht, de samenwerking moest gestalte krijgen – maar de communicatie was behoorlijk anders dan nu. Dat is nu allemaal anders en daarom komen we nu nog maar één keer bij elkaar op bezoek.

Helaas moeten we afscheid nemen van ons bestuurslid George Becht, omdat hij op 7 juni als wethouder beëdigd zal worden. Hij is een vaste kracht in ons bestuur geweest, altijd scherp en met veel belangstelling voor ons werk. We zullen hem zeker missen, maar voor de jumelage met Steinhagen zal hij nog steeds, nu als wethouder, actief blijven. Het belang van internationale contacten zal onveranderd zijn ongedeelde aandacht hebben. De volgende bijeenkomst in november in Steinhagen (het vervolg van de bijeenkomst in Woerden over burgerparticipatie) staat ongetwijfeld vast al rood omcirkeld in zijn agenda.

We wensen hem veel succes en plezier in zijn nieuwe werk.

We willen graag een tussenstand geven over de projecten die we tot dit moment in 2018 hebben ondersteund.

Togo: de mensen die jarenlang in het zuiden van Togo actief zijn geweest in het opzetten en draaiend houden van een gezondheidscentrum in het zuiden van het land, hebben inmiddels hun activiteiten naar het noorden van het land verplaatst. We hebben € 2000 gegeven voor het bouwen van een keuken. In totaal had men € 6000 nodig. Ook de St. Bavo in Harmelen en het bisdom Utrecht hebben ieder € 2000 bijgedragen.

Ezaka (Madagaskar): voor de school ontvangt men € 1500.

Namibië: € 2000 voor een waterpomp in Ovinjoro (zie toelichting bij projecten). Dit is niet het totale bedrag dat men nodig heeft, ook de Kalsbeek zal op een sponsordag bijdragen. Verder hopen we dat het zustercomité uit Steinhagen ook een kleine bijdrage wil doen.

Gabon: Voor de tweede keer is een inwoner van Woerden teruggekeerd naar Gabon, het land waar hij in de jaren zeventig heeft gewoond en gewerkt. We hebben hem met € 1000 ondersteund. Samen met Amerikaanse vrienden die destijds actief waren in het Peace Corps heeft hij aan de renovatie van scholen meegewerkt. Deze scholen zijn in de jaren zeventig door het Peace Corps gebouwd en nu aan een fikse opknapbeurt toe. Dit initiatief heeft de toepasselijke naam Encore de la Paix.

Malawi (World Servants): met een bedrag van € 175 hebben we een van de deelnemers van de reis naar Malawi ondersteund.

 

Op onze vergadering van 9 januari hebben we twee interessante presentaties gekregen. De eerste was van een Woerdense ondernemer die ons verslag deed van zijn ervaringen met de organisatie Kiva, die mensen over de hele wereld ondersteunt met microkredieten. Deze ondernemer vond een traditioneel kerstpakket niet meer van deze tijd en besloot werknemers en relaties in plaats daarvan een bon van Kiva te geven. De verrassing was uiteraard groot, maar het enthousiasme werd minstens even groot, toen bleek dat mensen met kleine bedragen geholpen konden worden en ook in staat waren het bedrag met eventuele kleine rente terug te betalen. Hierbij kan men denken aan een vrouw die een bedrag nodig heeft om het assortiment in haar winkeltje uit te breiden.

Het mooie aan deze manier van ondersteunen is dat je zelf als kredietverstrekker actief kiest, wie je ondersteunt. Het Burgercomité bijvoorbeeld richt zich op Afrika, dus wij zullen altijd onze projecten daar uitkiezen. Ook de mensen die de tweede presentatie gaven, zagen perspectieven. Al een aantal jaren ondersteunen we een uitgebreid project in Togo, vaak samen met de St. Bavo in Harmelen. Jouke en Cécile Schat hebben hun activiteiten in het zuiden van Togo beëindigd. De projecten zijn succesvol overgedragen aan de lokale bevolking en aan een congregatie van Franse monniken. In het noorden van Togo ondersteunen zij nu een project van deze monniken (lumenvalley.org/nederlands). We hebben besloten hun aanvraag voor de sanitaire voorzieningen voor de gastenverblijven met € 2000 te honoreren.

Verder hebben besloten een inwoner van Woerden een bijdrage van € 1000 te schenken voor zijn vrijwilligerswerk in Gabon. Hij heeft ruim 30 jaar geleden in Gabon gewerkt en gaat nu voor de tweede keer met Amerikaanse vrienden die als vrijwilligers van het Peace Corps in Gabon hebben gewerkt terug voor herstelwerkzaamheden. In de jaren 70 hebben zij scholen gebouwd, die nu een fikse opknapbeurt nodig hebben.

Op onze vergadering van 16 november 2017 hebben we kennis gemaakt met Sandra van Oosterhout, die op zeer enthousiaste wijze een presentatie gaf over het bouwen van een kleuterschool in het onherbergzame oosten van Namibië. Haar familie steunt al enige tijd de plaatselijke bevolking bij verschillende initiatieven om het leven te verbeteren, zoals bijvoorbeeld het planten van fruitbomen om het eenzijdige voedsel van de nodige vitamines te voorzien.

Sandra bezocht in de zomervakantie Namibië en was direct onder de indruk. Zij heeft een aanvraag bij ons ingediend voor het dak van de kleuterschool, die nog steeds een Kindergarten wordt genoemd, omdat Namibië een oude Duitse kolonie is. In Namibië heeft het Burgercomité vaker projecten ondersteund en zeker door de Duitse verbinding hopen we dat ook ons zustercomité in Steinhagen enthousiast kan worden voor dit project.

We hebben besloten € 2100 te doneren.

We hebben in onze vergaderingen van september en oktober besloten een aantal aanvragen van oude en nieuwe projecten te honoreren.

Het gaat om de volgende projecten. Ten eerste de stichting Ezaka voor de school in Andoharano, Madagaskar. Het gaat hier om schoolmateriaal zoals boeken, schriften e.d.

Daarnaast ondersteunen we een nieuwe organisatie, Startup4kids, die in Ethiopië o.a. een weeshuis ondersteunt. Maar dat is slechts een klein onderdeel van hun activiteiten. Wij zijn met hen in contact gekomen door een bestuurslid van het Burgercomité.

Verder hebben we ons alleroudste project in Benin, samen met het zustercomité in Steinhagen ondersteund. Het ging hierbij om de installatie van zonnepanelen, waardoor de mensen niet langer afhankelijk zijn van de haperende lokale stroomvoorziening.

Over een aantal andere aanvragen beslissen we in november. Dan zullen we ook beslissen over de mogelijkheden voor het verstrekken van relatief kleine bedragen in de vorm van microkredieten.

Na vele jaren van actieve participatie heeft Jaap van der Does te kennen gegeven terug te treden als bestuurslid van het Burgercomité. Tijdens het bezoek van onze partnerorganisatie uit Steinhagen aan Woerden in mei 2017 zullen wij op een passende manier afscheid van hem nemen.

Geen nieuwsbericht deze keer, wel een oproep!

Het bestuur van het Burgercomité heeft een vacature. We hebben een secretaris nodig. De huidige voorzitter doet op tijdelijke basis het werk van de secretaris erbij. Dat is geen goede zaak, want wij willen ons bestuurswerk als vrijwilliger juist over meerdere mensen verdelen. Specifieke eisen worden niet gesteld, behalve dat u een verslag in het Nederlands kunt schrijven. Het bestuur streeft ernaar qua diversiteit een goede afspiegeling van de Woerdense samenleving te vormen.

Ben je woonachtig in Woerden en betrokken bij ontwikkelingswerk? Neem dan contact op met een van de huidige bestuursleden!    

Met de lancering van de nieuwe website hebben wij ook onze huisstijl aangepast. De belangrijkste verandering daarbij is het logo.

Dit is het eerste Nieuwsbericht op de nieuwe website van het Burgercomité voor gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking in Woerden. Met ingang van 1 april 2017 is deze nieuwe website in de lucht! De vorige website was hoognodig aan vernieuwing toe.

We geven u met deze website een zo goed mogelijk beeld van onze visie op ontwikkelingssamenwerking, de doelstelling van het comité en de projecten waaraan wij ondersteuning verlenen. Ook houden wij u op een toegankelijke manier op de hoogte van onze activiteiten en leggen daarover verantwoording af.

Wij zijn enthousiast, hopelijk bent u dat eveneens. Heeft u vragen of ideeën, neem dan gerust contact met ons op.

Deel dit artikel: