Het thema van de jaarlijkse conferentie, die afwisselend in Woerden en Steinhagen in samenwerking met het Burgercomité worden georganiseerd, was de energietransitie. De gemeente Woerden presenteerde in het ochtendprogramma allerlei initiatieven die voor een deel 's middags werden bezocht.

Voor de eerste keer werd tijdens het dagprogramma een van de projecten gepresenteerd die door het Burgercomité ondersteund wordt. Niet geheel toevallig omdat het thema van de conferentie daar goed op aansluit.

Sandra van Oosterhout vertelde over haar project in Ovinjuru, Namibië waar ze later die maand ook naar toe is geweest. Het doel is geld in te zamelen voor de aanleg van een waterzuiveringsinstallatie zodat er zuiniger met water omgegaan kan worden en dat dit hergebruikt kan worden voor de fruittuin van de school. Haar verhaal was erg indrukwekkend, waarna er een spontane collecte onder de deelnemers werd gehouden. De opbrengst heeft zij direct mee kunnen nemen en inzetten tijdens het projectbezoek.

In de voorgaande twee jaren heeft het Burgercomité een aantal activiteiten in Ovinjuru medegefinancierd. Het eerste project was de bouw van het schoolgebouw, daarna is bijgedragen aan de kosten van de waterpomp; ook het zustercomité in Steinhagen heeft hiervoor een mooi bedrag gegeven. Net als het Kalsbeek College dat zowel in 2018 als in 2019 aanzienlijke bedragen heeft gedoneerd ten behoeve van de aanleg van waterpomp en de bouw van een kleuterschool.  Belangrijk is te benadrukken, dat de aanvragen die bij het Burgercomité in behandeling worden genomen altijd vanuit de plaatselijke bevolking komen.

Sandra van Oosterhout: ‘Het was heel leuk om aan de Woerdense en Steinhagense deelnemers van de conferentie te vertellen over het project in Ovinjuru. De afgelopen jaren hebben we hier met verschillende donaties een waterpomp aangelegd en een deel van het dak van het schoolgebouw gefinancierd. Dat ik als verrassing nog een paar honderd euro extra mee kon nemen voor het huidige project was een enorme opsteker!’

Tijdens het projectbezoek werden zonnepanelen op het dak van het schoolgebouw geïnstalleerd, deze zijn betaald door sponsoren uit Zwitserland. Deze duurzame stap is van groot belang, omdat het dorp te geïsoleerd gelegen is voor de aanvoer van elektriciteit via een centraal netwerk. Ook de waterpomp in het dorp wordt voorzien van groene stroom dankzij de zonnepanelen.

Sandra: ‘Het geld dat ik nu kon meenemen is geïnvesteerd in verf en de aanleg van een groentetuin met compostbak. Bovendien is ook een kleine bijdrage gedoneerd aan het aanleggen van een stoep voor de school. Ik hoop het bedrag voor de waterzuiveringsinstallatie snel bij elkaar te krijgen, zodat we weer een hele grote stap kunnen zetten. Voor ons in Woerden een klein gebaar, een wereld van verschil voor de toekomst van de kinderen van Ovinjuru.’

In onze vergadering van eind januari hebben we besloten 2500 euro te doneren voor de waterzuiveringsinstallatie. We hopen dat Sandra in de loop van de komende maanden het resterende bedrag via andere kanalen bij elkaar krijgt.

Zonnepaneel op dak school Ovinjuru Aanleg Stoep voor School Ovinjuru

Deel dit artikel: