In 2019 hebben Jos en Riet de Graaff besloten de stichting Ezaka op te heffen. Zij hebben het jaar gebruikt om de gevolgen voor hun project in Madagascar zo goed mogelijk te begeleiden, hetgeen hun zeker is gelukt. Met het opheffen van de stichting verdwijnt hun betrokkenheid uiteraard niet. En ook niet die van het Burgercomité. Vanaf de herindeling met Harmelen hebben we Ezaka gesteund; door de jaren heen hebben we met 33000 euro vooral de school met leermiddelen ondersteund. Soms ook bijvoorbeeld met computers en cursussen voor het personeel, maar ook met noodhulp na natuurrampen.

Jos en Riet de Graaff zullen via een privé rekening de school blijven ondersteunen, een initiatief dat wij graag naar mogelijkheden willen steunen.

Deel dit artikel: