Na vele jaren van actieve participatie heeft Jaap van der Does te kennen gegeven terug te treden als bestuurslid van het Burgercomité. Tijdens het bezoek van onze partnerorganisatie uit Steinhagen aan Woerden in mei 2017 zullen wij op een passende manier afscheid van hem nemen.

Jaap heeft zich vanaf de oprichting ten volle ingezet voor het Burgercomité. Als gemeente-raadslid beijverde hij zich voor een goede relatie met de gemeente Woerden. Hij was een overtuigd voorstander van de samenwerking met Steinhagen op het gebied van steunverlening aan ontwikkelingsprojecten in Afrika mede vanwege de daaraan verbonden meerwaarde voor de jumelage. Zijn grote betrokkenheid bij de projecten was ook aanleiding voor hem om diverse malen geheel op eigen kosten een bezoek aan enkele projecten in Afrika te brengen.

Wij betreuren zijn vertrek uit het Burgercomité, zijn betrokkenheid bij ontwikkelingssamen-werking is blijvend. Dat staat voor ons vast. Jaap, bedankt voor je jarenlange, belangenloze inzet!

foto: Bart van Woudenberg

Deel dit artikel: