De week van 7 oktober was druk, maar zeker heel succesvol. Op maandag 7 oktober werd De Beursvloer georganiseerd. Op dit evenement worden organisaties (en soms ook individuen) aan elkaar gekoppeld, waarbij het uitgangspunt is dat de beurzen gesloten blijven. Een voorbeeld: een yogalerares geeft een gratis les in een buurthuis, dat als tegenprestatie voor haar zal folderen. Of een enthousiaste club mensen knapt een schoolplein op en de tegenprestatie is een extra uitvoering van de musical. Aan creativiteit geen gebrek. Voor ons was de bijeenkomst vooral bedoeld als oriëntatie. Maar toch maakten we ook een koppeling. In juni 2020 zullen we samen met Minkema College locatie Steinhagenseweg hun jaarlijkse sponsorloop met het thema water organiseren.

Op vrijdag 11 oktober werd de vijfde conferentie met de partnerstad Steinhagen georganiseerd. Het thema was “energietransitie”. Het werd een zeer succesvolle bijeenkomst met 's morgens een aantal presentaties over initiatieven in Woerden die 's middags werden bezocht. Tijdens het afsluitende avondeten in het personeelsrestaurant van het gemeentehuis hield Sandra van Oosterhout een inspirerende presentatie over de nieuwste plannen voor ons project in Namibië. Een spontane inzamelingsactie leverde het startbedrag van een kleine 400 euro. In totaal is er 9000 euro nodig voor een waterzuiveringsinstallatie. Sandra gaat in november weer een week naar Namibië en zal aar uiteraard weer heel uitgebreid over berichten.

 

Lees de diverse berichten over het bezoek in de media:

https://rplwoerden.nl/delegatie-steinhagen-op-pad-in-woerden/
https://www.ad.nl/woerden/als-japanners-door-woerden-gasten-uit-het-duitse-steinhagen-brengen-bliksembezoek~ac380bc5
https://www.woerdensecourant.nl/nieuws/algemeen/842699/steinhagers-bezoeken-varkensbedrijf-kreuger-

 

Het doet ons plezier dat we een nieuw bestuurslid hebben gevonden: het is Saskia van Altena! Velen kennen haar misschien als fractievoorzitter van D66 en met haar zetten we een zo langzaam gegroeide traditie voort.

Ooit was raadslid Jaap van der Does “gewoon” bestuurslid van het Burgercomité, pas later werd hij raadslid. Op die manier hadden we een belangrijke ingang bij de gemeente, niet onbelangrijk voor een comité dat door de gemeente is opgericht en niet voor niets “gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking” in zijn naam heeft. Na het vertrek van George Becht merkten we dat we het directe contact met de gemeenteraad misten, maar gelukkig heeft Saskia zich bereid verklaard deze rol op zich te nemen. Zij heeft al een aantal keren meegewerkt bij de organisatie van de jaarlijkse conferenties met Steinhagen en heeft een tomeloze energie gekoppeld aan een grote creativiteit.  

Op 23 november vond de jaarlijkse conferentie met onze partnergemeente plaats, dit jaar in Steinhagen. Het thema was burgerparticipatie, het vervolg van de conferentie vorig jaar in Woerden. Een delegatie van ongeveer 30 mensen, onder wie de burgemeester en twee wethouders, ambtenaren en betrokkenen uit het veld werd enthousiast ontvangen in de partnergemeente en maakte kennis met de Duitse opvattingen over burgerpartcipatie. Na afloop werd het thema voor de twee volgende conferenties gemeld: de energietransitie.

Onze vaste projecten hebben aan het einde van het jaar nog een aanvraag gedaan, die we grotendeels hebben kunnen honoreren. Dat betekent dat we meestal niet de totale bedragen hebben kunnen geven, maar wel een mooi begin hebben kunnen maken. Als voorbeeld de Kindergarten Ewu-Retu: voor de afwerking heeft men ruim 4000 euro nodig, een bedrag dat wij uiteraard niet kunnen betalen. Maar deze 1000 euro is wel een mooi begin voor verdere fundraising, zo ook voor de projecten in Togo en Madagaskar. Henk Brouwer heeft besloten opnieuw naar Gabon te gaan om daar mee te werken aan het renoveren van scholen. Iedere aanvraag hebben we met 1000 euro gehonoreerd.

Het gaat goed met de bouw. Ze zijn druk met pleisteren en de kozijnen, deuren en dak liggen er om daarna geplaatst te worden. In januari reizen 7 bouwvakkers uit Duitsland naar Ovinjuru om op eigen kosten te helpen. Zij gaan de toiletten zetten, de vloer afwerken en timmermanswerk verrichten. Daarna kunnen de kinderen eindelijk verhuizen. Er wordt met man en macht gewerkt. Daar moeten kasten, tafels, stoelen, lampen, educatief materiaal enz. komen.

Het Burgercomité ondersteunt al 32 jaar in opdracht van de gemeente Woerden projecten in Afrika. Dit jaar hebben we activiteiten in o.a. Namibië, Togo en Gabon ondersteund, altijd projecten waarbij inwoners van Woerden een sterke band hebben.

In 2010 zijn wij in het provinciestadje Kpalimé in Togo een medisch centrum begonnen, waar wij kinderen en ouders en leraren van scholen leren hoe ze kunnen voorkomen dat ze ziek worden. Dat begint met het onderzoeken van kinderen en hun ziektes en gebreken te verhelpen. En vervolgens krijgen ze les in het voorkomen van allerlei ziektes en gebreken.

Henk Brouwer is in 2018 voor de tweede keer naar Gabon geweest. De achtergrond van dit vrijwilligerswerk heeft een interessante achtergrond. Begin jaren zestig richtte president Kennedy het Peace Corps op waarin jonge Amerikanen ontwikkelingswerk in bijvoorbeeld Afrika verrichtten. Een aantal jaren geleden richtte een groep van deze Amerikanen de organisatie “Encore de la Paix” op met als doel de scholen die zij in de jaren zeventig in Gabon hadden gebouwd te renoveren.

Toen het Burgercomité in 1986 werd opgericht, was het vanzelfsprekend dat regelmatig contact met het zustercomité bij onze werkzaamheden zou behoren. In die eerste jaren bezochten we elkaar zeker twee keer per jaar. Er moesten immers twee comités worden opgericht, de samenwerking moest gestalte krijgen – maar de communicatie was behoorlijk anders dan nu. Dat is nu allemaal anders en daarom komen we nu nog maar één keer bij elkaar op bezoek.

Helaas moeten we afscheid nemen van ons bestuurslid George Becht, omdat hij op 7 juni als wethouder beëdigd zal worden. Hij is een vaste kracht in ons bestuur geweest, altijd scherp en met veel belangstelling voor ons werk. We zullen hem zeker missen, maar voor de jumelage met Steinhagen zal hij nog steeds, nu als wethouder, actief blijven. Het belang van internationale contacten zal onveranderd zijn ongedeelde aandacht hebben. De volgende bijeenkomst in november in Steinhagen (het vervolg van de bijeenkomst in Woerden over burgerparticipatie) staat ongetwijfeld vast al rood omcirkeld in zijn agenda.

We wensen hem veel succes en plezier in zijn nieuwe werk.

We willen graag een tussenstand geven over de projecten die we tot dit moment in 2018 hebben ondersteund.

Togo: de mensen die jarenlang in het zuiden van Togo actief zijn geweest in het opzetten en draaiend houden van een gezondheidscentrum in het zuiden van het land, hebben inmiddels hun activiteiten naar het noorden van het land verplaatst. We hebben € 2000 gegeven voor het bouwen van een keuken. In totaal had men € 6000 nodig. Ook de St. Bavo in Harmelen en het bisdom Utrecht hebben ieder € 2000 bijgedragen.

Ezaka (Madagaskar): voor de school ontvangt men € 1500.

Namibië: € 2000 voor een waterpomp in Ovinjoro (zie toelichting bij projecten). Dit is niet het totale bedrag dat men nodig heeft, ook de Kalsbeek zal op een sponsordag bijdragen. Verder hopen we dat het zustercomité uit Steinhagen ook een kleine bijdrage wil doen.

Gabon: Voor de tweede keer is een inwoner van Woerden teruggekeerd naar Gabon, het land waar hij in de jaren zeventig heeft gewoond en gewerkt. We hebben hem met € 1000 ondersteund. Samen met Amerikaanse vrienden die destijds actief waren in het Peace Corps heeft hij aan de renovatie van scholen meegewerkt. Deze scholen zijn in de jaren zeventig door het Peace Corps gebouwd en nu aan een fikse opknapbeurt toe. Dit initiatief heeft de toepasselijke naam Encore de la Paix.

Malawi (World Servants): met een bedrag van € 175 hebben we een van de deelnemers van de reis naar Malawi ondersteund.

 

Deel dit artikel: