Millenniumgemeente

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's - Sustainable Development Goals) zijn een reeks doelstellingen voor toekomstige internationale ontwikkeling. Ze zijn opgesteld door de Verenigde Naties en worden gepromoot als de Wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Zij vervangen de Millenniumdoelstellingen die eind 2015 zijn vervallen. De SGD's zullen van 2015 tot 2030 van kracht zijn.

De Woerdense gemeenteraad heeft op 25 september 2008 een resolutie aangenomen om mee te doen met de landelijke, door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten opgezette, actie met de ambitie om de Millenniumdoelstellingen te realiseren. Woerden werd een Millenniumgemeente.

In 2009 is op initiatief van het Burgercomité, in nauwe samenwerking met het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Woerden, besloten een werkgroep in te stellen met als opdracht nadere voorstellen te doen voor de concretisering van de Millenniumdoelstellingen.

Om de doestelling daadwerkelijk tot uitvoering te brengen moet eerste iedereen ervan weten. Het burgercomité heeft zich tot doel gesteld om in het bewustzijn omtrent de Millenniumdoestellingen te verhogen en concrete initiatieven te steunen in het verlengde daarvan.

Heeft u ideeën en initiatieven die aansluiten bij de Millennium doestellingen, neemt u dan graag contact op met ons.

Deel dit artikel: