De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's - Sustainable Development Goals) zijn een reeks doelstellingen voor toekomstige internationale ontwikkeling. Ze zijn opgesteld door de Verenigde Naties en worden gepromoot als de Wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Zij vervangen de Millenniumdoelstellingen die eind 2015 zijn vervallen. De SGD's zullen van 2015 tot 2030 van kracht zijn.

De Woerdense gemeenteraad heeft op 25 september 2008 een resolutie aangenomen om mee te doen met de landelijke, door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten opgezette, actie met de ambitie om de Millenniumdoelstellingen te realiseren. Woerden werd een Millenniumgemeente.

In 2009 is op initiatief van het Burgercomité, in nauwe samenwerking met het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Woerden, besloten een werkgroep in te stellen met als opdracht nadere voorstellen te doen voor de concretisering van de Millenniumdoelstellingen.

Om de doestelling daadwerkelijk tot uitvoering te brengen moet eerste iedereen ervan weten. Het burgercomité heeft zich tot doel gesteld om in het bewustzijn omtrent de Millenniumdoestellingen te verhogen en concrete initiatieven te steunen in het verlengde daarvan.

Heeft u ideeën en initiatieven die aansluiten bij de Millennium doestellingen, neemt u dan graag contact op met ons.

Hier vindt u een overzicht van de projecten die we in de afgelopen jaren met een zekere regelmaat hebben ondersteund. Er zijn uiteraard veel meer projecten ondersteund, maar daarbij is het dan vaker gegaan om een eenmalige ondersteuning. Ook hebben we vaak individuele burgers ondersteund, bijvoorbeeld jonge mensen die op een reis naar Afrika meewerken met het bouwen van een school of een kliniek.

Bij de ondersteuning gaat het vaak om relatief kleine bedragen, maar ook kleine bedragen kunnen wel degelijk van groot belang zijn.

Voor een nationale actie van de gezamenlijke hulporganisaties reserveren we ook altijd een bedrag voor noodhulp, zoals in 2017 de hulp bij de hongersnood in Afrika en in 2016 bij de aardbeving in Nepal.

Schroom dus niet om contact met ons op te nemen!

Deel dit artikel: